Print

Terapi Yang Mentransformasikan Kehidupan Anda...

Di Pusat Rehabilitasi PERKESO, kaedah pemulihan akan bergantung kepada penemuan dari penilaian yang dibuat. Ia adalah untuk memastikan tahap ketidakupayaan pesakit semasa serta tahap keupayaan pesakit sebelum berpenyakit.

Penilaian yang menyeluruh pada hari pertama penilaian berdasarkan model biopsikososial yang menitikberatkan faktor kefungsian fizikal, tahap mobilisasi, fisiologikal, psikologikal dan persekitaran termasuk mengenalpasti keperluan pesakit untuk kembali bekerja. Jurupulih Anggota kami akan merancang rawatan yang realistik bagi pesakit, menetapkan jangkaan tempoh pemulihan dan keperluan pesakit dengan mempertimbangkan pekerjaan asal, termasuk tempoh masa, keupayaan fizikal, mental, faktor ergonomik, risiko dan pengubahsuaian pekerjaan atau persekitaran yang sesuai.

 

Pasukan Jurupulih anggota kami akan membantu anda melalui:

 

Kelengkapan

Bagi memberikan perkhidmatan fisioterapi yang terbaik, Pusat Rehabilitasi PERKESO menyediakan kelengkapan seperti: