Pusat Rehabilitasi PERKESO kini dikenali sebagai Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak

Pusat Rehabilitasi PERKESO kini dikenali sebagai Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak

Pusat Rehabilitasi PERKESO kini dikenali sebagai Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak atau...

Perkhidmatan Dengan Senyuman

Perkhidmatan Dengan Senyuman

Di Pusat Rehabilitasi PERKESO, kami mengutamakan perkhidmatan yang terbaik dan berorientasikan...

Keselesaan Berteraskan Kehijauan

Keselesaan Berteraskan Kehijauan

Pusat Rehabilitasi PERKESO memiliki elemen semulajadi dan bercirikan teknologi binaan mesra...

Rehabilitasi Berorientasikan Teknologi

Rehabilitasi Berorientasikan Teknologi

Sebagai sebuah Pusat Rehabilitasi yang bertaraf antarabangsa, kami mempunyai tanggungjawab dan...

 • Pusat Rehabilitasi PERKESO kini dikenali sebagai Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak

  Pusat Rehabilitasi PERKESO kini dikenali sebagai Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak

 • Perkhidmatan Dengan Senyuman

  Perkhidmatan Dengan Senyuman

 • Keselesaan Berteraskan Kehijauan

  Keselesaan Berteraskan Kehijauan

 • Rehabilitasi Berorientasikan Teknologi

  Rehabilitasi Berorientasikan Teknologi

Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak

Pusat Rehabilitasi PERKESO merupakan sebuah projek yang telah bermula sejak tahun 2008 lagi dan setelah bertahun dalam proses perancangan dan pembinaan, akhirnya Pusat Rehabilitasi PERKESO ini telah mula beroperasi pada 1 Oktober 2014. Pada 21 April 2017, Pusat Rehabilitasi PERKESO ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Pusat ini juga telah dianugerahkan nama Pusat Rehabilitasi PERKESO Tun Abdul Razak atau TRRC (Tun Razak Rehabilitation Center). Pusat Rehabilitasi ini dibina dengan motif yang murni; iaitu untuk membantu orang berinsurans PERKESO ataupun pekerja untuk dipulihkan secara fizikal dan vokasional dan akhirnya kembali ke alam pekerjaan.